Afsluttende konference

Tirsdag den 1. april 2014 blev Spar på Volden projektet afsluttet med en konference med deltagere fra kommuner i Region Nordjylland og medarbejdere fra Hjørring Kommune

På konferencen fortalte sparringsagenter og afdelingsledere om deres udfordringer og erfaringer med sparring. Hvad det har betydet for samarbejdet og medarbejdernes faglige udvikling.

Ligeledes blev de forskellige sparringsredskaber præsenteret og demonstreret. Gæsterne indgik i sparringerne.

Slides fra temadagen:

Faglighed og kollegial sparring

Slutevaluering af SPV