Forebyggelse af fysisk og psykisk vold

Ledere og medarbejdere i Hjørring Kommunes Ældreområde arbejder systematisk med kollegial sparring som et redskab til at forebygge fysisk og psykisk vold

Hvad er kollegial sparring?

Kollegial sparring er et redskab som medvirker til, at der kommer øget fokus på fagligheden.
Der er udarbejdet en ”værktøjskasse” med flere forskellige sparringsmetoder. Sparringsmetoderne er med til at fastholde fokus på de faglige problemstillinger, og de medvirker til at alle arbejder analytisk i konkrete borgersituationer, som den enkelte medarbejder gerne vil have sparring på. Ved kollegial sparring bliver der sat ord på den ”tavse viden” og medarbejdernes faglighed. Fagligheden kommer i centrum, den i talesættes og udvikles. Medarbejderne opnår herved et mere ressourceorienteret syn på borgerne, og kan se de muligheder, der er for at aktivere borgernes ressourcer.

Personlig udvikling og bedre trivsel

Kollegial Sparring har medført en kulturændring, og har ført til personlig udvikling hos de mere stille medarbejdere, der er blevet mere plads til deres faglige udvikling. Fagligheden højnes når medarbejderne erkender, at de ikke kan vide alt, ikke tager negative oplevelser personligt og tør udvikle sig fagligt og personligt gennem sparring med kollegaerne. Kollegial sparring medvirker til forbedring at trivslen på arbejdspladsen. Medarbejderne har fået større forståelse for hinanden, det gælder også mellem dag-, aften- og nattevagterne. Tonen indbyrdes og tilliden til hinanden er blevet forbedret.

Forebyggelse af vold sker via fokus på fagligheden

Kollegial Sparring medvirker til at udvikle fagligheden medarbejderne imellem. Medarbejderne føler øget faglig stolthed. Borgerne oplever kompetent hjælp.